Nabożeństwo:

Prowadzenie nabożeństwa: Ludwik Woźniak

Kaznodzieja: Filip Kegel

Niedzielny obiad: 01.12.2018, 05.01.2020