top of page

NASI PRZYWÓDCY

Jako protestanci podkreślamy biblijną prawdę o powszechnym kapłaństwie wierzących. Oznacza ona, że każdy wierzący w Jezusa ma taki sam dostęp do Boga. Kościół nie dzieli się na kapłanów i niewiele znaczącą resztę – każdy z nas jest powołany do służby innym tymi darami, które otrzymał od Boga. Dlatego wiele ważnych decyzji podejmujemy wspólnie, na drodze głosowania, podczas odbywających się regularnie spotkań członkowskich.
 

Z drugiej strony, Nowy Testament mówi nam również, że Bóg ustanowił w Kościele funkcję starszego (prezbitera).

Starsi, choć nie są pośrednikami między nami a Bogiem, służą jako nasi przywódcy: dbają o biblijne nauczanie w naszej wspólnocie i jej duchowy rozwój, kierują jej działalnością i reprezentują ją na zewnątrz. Wybieramy ich demokratycznie na kilkuletnią kadencję. W skład obecnej kadencji (2022-2026) wchodzą:

  • Jacek Woźniak (przewodniczący)

  • Bartłomiej Kłopotek-Główczewski

  • Jarosław Kurowski

  • Adam Szostakowski

  • Tomasz Woźniak

850508.jpg
bottom of page