top of page

KONTAKT

Adres Zboru:

89-600 Chojnice
ul. Gdańska 15
tel. 505 038 582

RADA ZBORU

(kadencja 2022-2026)

Przewodniczący:

Jacek Woźniak
email: jacek@komnet.com.pl
tel. 608 403 491

Pozostali członkowie
Rady Zboru:

Bartłomiej Kłopotek-Główczewski
Jarosław Kurowski
Adam Szostakowski
Tomasz Woźniak

Administrator:

Bartłomiej Kłopotek-Główczewski
b.klopotekglowczewski@gmail.com

Rachunek bankowy Zboru:

Alior Bank
33 2490 0005 0000 4530 6555 0536
bottom of page