Adres Zboru:

89-600 Chojnice

ul. Gdańska 15

tel. 505 038 582

Rada Zboru - kadencja 2022-2026

Przewodniczący:

Jacek Woźniak

email: jacek@komnet.com.pl

tel. 608 403 491

Pozostali członkowie Rady Zboru:

Bartłomiej Kłopotek-Główczewski
Jarosław Kurowski
Adam Szostakowski
Tomasz Woźniak

Rachunek bankowy Zboru:

Alior Bank

33 2490 0005 0000 4530 6555 0536

Administrator: Bartłomiej Kłopotek-Główczewski
b.klopotekglowczewski@gmail.com