top of page

KIM JESTEŚMY?

Mówiąc krótko – jesteśmy wspólnotą ludzi, których życie zostało przemienione przez Jezusa Chrystusa.
Przekonaliśmy się, że Ten, który dwa tysiące lat temu „wszędzie, gdzie chodził, czynił dobrze” (Dzieje Apostolskie 10:38), jest dzisiaj tak samo żywy i tak samo pełen łaski dla wszystkich, którzy zechcą Go poznać.

Jesteśmy chrześcijanami – ponieważ wierzymy w Boga objawionego w Biblii, a ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa uznajemy za naszego Pana i Zbawiciela.

 

Jesteśmy protestantami – ponieważ naszym jedynym nieomylnym autorytetem jest Pismo Święte, jedynym źródłem zbawienia – Boża łaska, jedyną drogą do pokoju z Bogiem – szczera wiara, jedynym pośrednikiem do Ojca – Jezus Chrystus, a jedynym obiektem czci – Trójjedyny Bóg.

 

Jesteśmy baptystami – ponieważ Kościół uznajemy za wspólnotę ludzi, którzy podjęli osobistą decyzję, by podążać za Jezusem, i na znak tej decyzji przyjęli chrzest, który jest zewnętrznym świadectwem duchowej przemiany. Nasz zbór (wspólnota, Kościół, parafia) jest częścią Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych przekonaniach, zapraszamy do zakładki: W co wierzymy?

zdj2.jpg
bottom of page