Kalendarz zborowy na rok 2021

(w nawiasach wskazano osoby, u których można uzyskać szczegółowe informacje)

 • 31.01 - 07.02 - Obóz narciarski w Wiśle (Jacek i Alina Woźniak)

 • 19 luty - Spotkanie męskie (Łukasz Pilarski),

 • kwiecień - maj - Wyjazdowa konferencja Zboru - Bachorze (Jacek Woźniak),

 • 8 maja - Wieczór świadectw (Bartek Kłopotek-Główczewski)

 • 29 maja - Spływ kajakowy i piknik w Kaliskach (Beata i Tomek Zaręba),

 • 1 czerwca - Dzień Dziecka (Ewelina Kłopotek-Główczewska),

 • 20 czerwca - Nabożeństwo Okręgowe (Jacek Woźniak, Bartłomiej Kłopotek - Główczewski)

 • lipiec - sierpień - Wczasy zborowe w Pomysku (Krzysztof Majchrzak)

 • 21 sierpnia - Otwarta konferencja dla małżeństw (Bartek Kłopotek-Główczewski),

 • 17 -19 września - Wyjazd zborowy - Bachorze (Jarek i Ola Kurowscy),

 • 31 października - Wspólne nabożeństwo ze zborami zielonoświątkowymi (Jacek Woźniak),

 • 19 listopada - Spotkanie męskie (Adam Szostakowski),

 • 10 grudnia- Wieczór adwentowy (Jarek Kurowski),

 • kolędowanie (data i miejsce do ustalenia),

 • cyklicznie - spotkania dla kobiet (Alina Woźniak).