top of page

Światowy Dzień Modlitwy Kobiet 2020

// Początki Światowego Dnia Modlitwy Kobiet


Dzień modlitwy rozpoczął się, gdy kobiety w Europie podniosły się po II wojnie światowej. Kobiety, które znajdowały się po przeciwnych stronach bitwy, zdały sobie sprawę, że mają do wykonania pracę, aby zburzyć mury podziału, które stworzyła wojna. Ból i okrucieństwo doprowadziły do gniewu i te kobiety wiedziały, że tylko Bóg może usunąć te emocjonalne bariery i przynieść pojednanie. Były one kobietami modlitwy. Zebrały się, otuliły ramionami w modlitwie, a ściany runęły.

Od tego czasu kobiety coraz liczniej uczestniczyły w Dniu Modlitwy Kobiet Baptystycznych. Obchody tego dnia docierają obecnie do kobiet w prawie każdym kraju, w którym istnieją grupy baptystów. Obecnie siedem związków kontynentalnych łączy kobiety ze 156 krajów, a program tłumaczony jest na ponad 80 języków.

Bądźmy częścią tego globalnego wydarzenia i połączmy się w modlitwie wraz z naszymi siostrami z całego świata.

  1. Odwiedź ciekawe strony:

    • www.bwawd.org/2020-DOP-Extras - tu znajdziesz zdjęcia plakat promocyjny, zdjęcia do wykorzystania w programie Power Point, ścieżkę dźwiękową do piosenki przewodniej LIFE, historię Dnia Modlitwy, filmy i inne pomocne materiały

    • www.facebook.com/BWAWomensDepartment/ - zajrzyj na ten profil na FB, żeby lepiej zrozumieć globalny zasięg Dnia Modlitwy.

  2. www.bwawd.org/Marys-story - przeczytaj o duchowej podróży Mary

  3. Możesz wesprzeć finansowo służbę Departamentu Kobiet Światowego Związku Baptystycznego (BWA). Ta jednorazowa ofiara jest głównym źródłem dochodów Departamentu, co stanowi między innymi wsparcie dla wielu projektów realizowanych na rzecz potrzebujących kobiet na całym świecie.

Ofiary proszę przekazywać na rachunek Służby Kobiet prowadzony w banku ING.

Kościół Chrześcijan Baptystów w RP
55 1050 1054 1000 0023 1749 6954

Modlimy się, by Boża miłość i pokój wypełniała Wasze serca, kiedy będziecie studiować Słowo, modlić się o siebie nawzajem i wstawiać się za siostrami z całego świata. Niech imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa będzie uwielbione.

Rada Służby Kobiet

bottom of page